powyżej/poniżej 60 000 €


POWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY9.04.2010
info :Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o. o. w Koszalinie informuje, że w przetargu nieograniczonym na "Budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej
i deszczowej wraz z przyłączami w ul. Doktora Andrzeja Zientarskiego (dz. nr 1506/2, 1506/3, 199/12, 199/14, 372 obr. 19)"
, jako najkorzystniejszą wybrano firmę:
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Budowlanych INFRABUD Janusz Kłosowski, 75-033 Koszalin ul. Zwycięstwa 16

Uzasadnienie wyboru: cztery złożone w przetargu oferty spełniły postawione warunki.
Z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy, nie odrzucono żadnej oferty.
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty była cena 100%.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę, która uzyskała największą ilość punktów.
Najwyższą ilość punktów 100 (oferta nr 2, za kwotę netto 380.000,66 zł), uzyskała oferta firmy Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Budowlanych "INFRABUD" Janusz Kłosowski, 75-033 Koszalin, ul. Zwycięstwa 16

Natomiast:

Firma DOMAR Kazimierz Domaracki Tatów 3, 76-039 Biesiekierz, uzyskała 53 punkty
(oferta nr l, za kwotę netto 718.183,59 zł),

Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze "TEBRA" G. Kowalczyk Sp. J. 75-256 Koszalin, ul. Jantarowa 46, uzyskało 98 punktów (oferta nr 3, za kwotę netto 388.500,00 zł),

Firma DOMAR-T Maria Domaracka, 75-685 Koszalin, ul. Kasztanowa 4, uzyskała 66 punktów (oferta nr 4, za kwotę netto 580.145,07 zł),

Dziękujemy za udział w przetargu i liczymy na dalszą współpracę.
w górę
w dół
PrzetargiSTRONA GŁÓWNA