FOTO  

JUBILEUSZ 60-LECIA KOSZALIŃSKICH WODOCIĄGÓW
25 października 2014 r.


Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie mają 60 lat! To czas podsumowań, podziękowań za skuteczną pracę, a także okazja do przedstawienia planów na przyszłość. Obchody jubileuszu odbyły się w dniu 25 października w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym.1 stycznia 1954 r. powołano do życia Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.
Z 30-osobowym składem kadry rozpoczęło służbę dla 33-tysięcznego wówczas Koszalina.

W 1991 r. MPWiK przekształcone zostało w spółkę prawa handlowego o nazwie Miejskie Wodociągi i Kanalizacja. Przez 60 lat zmienił się obraz firmy. Zawitała nowoczesna technika i automatyka, a liczne inwestycje wpłynęły na komfort życia mieszkańców. Jakość świadczonych usług niezmiennie podąża z dbałością o ochronę środowiska. Walorem spółki są ludzie, zarówno pokolenia wodociągowców sprzed lat, jak i obecna kadra. Jubileusz był okazją do podziękowań i wyróżnień.

Spółka zatrudnia obecnie 219 osób. Siedmioro z nich w trakcie obchodów jubileuszu odebrało odznaki honorowe "Za zasługi dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej" przyznane przez Ministra Środowiska. Dwoje otrzymało złotą odznakę honorową Gryfa Zachodniopomorskiego nadaną przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, a troje medale "Za zasługi dla Koszalina".
Były także wyróżnienia dla osób z długoletnim stażem.
Ponadto złotą odznaką honorową Gryfa Zachodniopomorskiego uhonorowano spółkę Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

W trakcie obchodów jubileuszu zaproszeni obejrzeli film dokumentujący historię firmy, a także spektakl "Czas poety, czyli wiersze i piosenki Jonasza Kofty" w wykonaniu aktorów BTD.

Przyszłość Miejskich Wodociągów i Kanalizacji to rozwój i porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, doskonalenie techniczne i niezmiennie od 60 lat - służba dla Koszalina.
w górę
w dół
JUBILEUSZ 60-LECIA KOSZALIŃSKICH WODOCIĄGÓWSTRONA GŁÓWNA