FOTO  

PANTEON POLSKIEJ EKOLOGII 2013

W październiku 2013 r. ustanowiono Spółkę laureatem konkursu "Panteon Polskiej Ekologii" za
"Węzeł utylizacji osadów ściekowych w Koszalinie - nowatorski w skali kraju układ skojarzenia współpracy elektrodehydratorów i suszarni".SUSZARNIA OSADÓW BUDOWĄ ROKU 2012

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie otrzymały prestiżową nagrodę w ogólnopolskim konkursie Budowa  Roku 2012. Jest ona  przyznawana przez Ministerstwo Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa oraz  Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. 

Wśród specjalistów  nagroda w konkursie PZITB Budowa Roku 2012 uchodzi za budowlany Oskar. Komisja konkursowa uznała, że na taki właśnie tytuł zasługuje zrealizowany za 36 mln zł Węzeł Utylizacji Osadów Ściekowych w Jamnie. To już drugie takie wyróżnienie otrzymane przez MWIK.

- W 2005 roku nagrodę uzyskaliśmy za wybudowaną Stację Uzdatniania Wody w Mostowie. Tym razem dostrzeżono nowatorstwo projektu, jego skalę i dużą wartość dla ekologii i ochrony środowiska - mówi Janusz Łodziewski, prezes MWiK. - Nagroda jest dla nas kolejnym potwierdzeniem, że przyjęte w Koszalinie działania w zakresie gospodarki komunalnej są prowadzone perspektywicznie, z dużym wyprzedzeniem, tak aby zapewnić dalsze możliwości rozwoju naszego miasta i regionu. To również ważne wyróżnienie dla naszej spółki, pokazujące, że technologicznie i organizacyjnie należymy do ścisłej czołówki firm wodociągowych w kraju.Przypomnijmy, że oddana w tym roku inwestycja przerabia 17,5 tysiąca ton osadów na wysokoenergetyczny granulat, który jest wykorzystywany przez cementownie jako paliwo alternatywne w procesach technologicznych.MUZEUM WODY NAGRODZONE PO TRZYKROĆ!Muzeum Wody Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Koszalinie zdobyło w 2011 r. aż trzy nagrody.NAGRODA

EKOLAURY


Polskiej Izby Ekologii - czerwiec

NAGRODA

PANTEON POLSKIEJ EKOLOGII


- listopad

WYRÓŻNIENIE w konkursie

"Najlepszy Produkt Turystyczny Pomorza
Środkowego"

- listopad

Dziękujemy Naszym Odwiedzającym! Zapraszamy przez cały rok!


w górę
w dół
Suszarnia Osadów Budową Roku 2012STRONA GŁÓWNA