• Stacja Uzdatniania Wody w Mostowie

  • Stacja Uzdatniania Wody w Koszalinie

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno - suszarnia osadów

  • Muzeum Wody MWiK Koszalin

994 - Bezpłatny całodobowy numer do pogotowia wodno-kanalizacyjnego

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie BIP

Ceny za wodę i ścieki w 2018 r.

28.11.2017
woda z kranu

Szanowni Klienci! 

Od 1 stycznia do końca grudnia 2018 r. obowiązywać będą stawki cen za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków uchwalone 23 listopada przez Radę Miejską w Koszalinie. Poniżej przedstawiamy zestawienie taryf, podając kwoty netto, do których należy doliczyć podatek od towarów i usług wg obowiązujących stawek.

Taryfy za wodę i ścieki na 2018 r.

X

Wyślij link znajomemu