• Stacja Uzdatniania Wody w Mostowie

  • Stacja Uzdatniania Wody w Koszalinie

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno - suszarnia osadów

  • Muzeum Wody MWiK Koszalin

994 - Bezpłatny całodobowy numer do pogotowia wodno-kanalizacyjnego

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie BIP

Ogłoszenie w sprawie wysokości taryf

17.01.2018

 

 

Ogłoszenie

w sprawie wysokości taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Miasto Koszalin

 

W związku z wejściem w życie z dniem 12 grudnia 2017 r. przepisów

zmieniających ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym

odprowadzaniu ścieków wprowadzonych ustawą z dnia 27 października 2017 r.

o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym

odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2017.2180),

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Koszalinie informuje, że:

od dnia 1 stycznia 2018 r. do czasu ustalenia taryf według nowych

uregulowań stosowane będą taryfy obowiązujące w 2017 roku.

O zmianie taryf Spółka poinformuje odbiorców odrębnym ogłoszeniem.

X

Wyślij link znajomemu