• Stacja Uzdatniania Wody w Mostowie

  • Stacja Uzdatniania Wody w Koszalinie

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno

  • Oczyszczalnia ścieków Jamno - suszarnia osadów

  • Muzeum Wody MWiK Koszalin

994 - Bezpłatny całodobowy numer do pogotowia wodno-kanalizacyjnego

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie BIP

Janusz Łodziewski

Prezes Zarządu,
Dyrektor

Ryszard Broda

Prokurent,
Zastępca Dyrektora ds. eksploatacji

Maria Klimkowska

Prokurent
Zastępca Dyrektora ds. ekonomicznych,
Główny Księgowy

Włodzimierz Ogiejko

Prokurent
Z-ca Dyrektora ds. Rozwoju  

X

Wyślij link znajomemu