Informacja w sprawie taryf z 15 czerwca 2021 r. | MWIK Koszalin

Informacja w sprawie taryf z 15 czerwca 2021 r.

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Koszalinie

INFORMACJA W SPRAWIE TARYF z 15.06.21 r.

W związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym ws. zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Miasto Koszalin na okres 3 lat oraz w związku z trwającym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania zaświadczenia dotyczącego wejścia w życie taryfy z mocy prawa od dnia 14.06.2021 r. (art. 24f ust. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków), MWiK Sp. z o.o. informuje, iż od dnia 14.06.2021 r. do czasu zakończenia tych postępowań będą stosowane obowiązujące ceny i stawki opublikowane w dotychczasowej taryfie.

Aktualnie nie jest znany termin zakończenia ww. postępowań administracyjnych.