Bieżące przetargi | MWIK Koszalin

Bieżące przetargi

14.09.2021

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Jasnej w Koszalinie – dz. nr 191/2, 278, 288, 348 obr. 0009.

13.09.2021

Budowa sieci wodociągowej z odgałęzieniami oraz sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w ul. Topolowej w Koszalinie

30.08.2021

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul.Chałubińskiego w Koszalinie – działki nr 5/19, 695, 743/1, 715, 5/17, 5/14 obr. 0019